โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
99 หมู่ที่ 16   ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7759-9179
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 0 คน