โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
99 หมู่ที่ 16   ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7759-9179
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง