โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
99 หมู่ที่ 16   ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7759-9179
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 9) 15 พ.ย. 60